Ngày 31 tháng 1 năm 2017

Điều Khoản Sử Dụng của Flipboard

Xin chào mừng bạn! Chúng tôi rất vui vì có bạn ở đây, và hi vọng bạn sẽ cảm thấy thú vị khi sử dụng Flipboard.

Không ai thích bản in pháp lý chữ nhỏ li ti, nhưnglut sư của chúng tôi nhấn mạnh điu đó là cần thiết, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra những thông tin này một cách dễ đc và đơn giản nhất mà chúng tôi có th.

Điều Khoản Sử Dụng (“Điều Khoản”) này áp dụng cho việc sử dụng của các trang web, sản phẩm và dịch vụ của Flipboard. Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản này; bằng cách sử dụng Flipboard, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này. 

Nội Dung

Những gì bạn thấy trên Flipboard có thể được bảo vệ bởi một hay nhiều luật pháp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Bạn sẽ tìm thấy các loại tài liệu khác nhau v dịch vụ của chúng tôi, vì vậy hãy phân tách các tài liệu.

  • Dịch Vụ, Sản Phẩm và Thương Hiệu của Flipboard

Dịch vụ và các sản phẩm của chúng tôi được bảo vệ theo lut bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế và các luật pháp khác. Flipboard cung cấp cho bạn giấy phép cá nhân, toàn thế giới, không được chuyển nhưng để sử dụng phần mềm mà chúng tôi cung cp cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Giấy phép này chỉ cho phép bạn sử dụng Flipboard theo quy định của các Điều Khoản này.

Việc sử dụng trái phép bất kỳ thương hiệu, lôgô, tên miền hoặc các đặc điểm thương hiệu riêng biệt khác đều bị cấm.

  • Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ

Bạn cam kết chỉ sử dụng dịch vụ cho các mục đích tuân theo pháp luật và không vi phạm các quyền của bên thứ ba. Hướng Dẫn Cộng Đồng của chúng tôi, là một phần của các Điều Khoản này, chứa các thông tin bổ sung về việc sử dụng dịch vụ được chấp nhận và không được chấp nhận. Bất kỳ việc sử dụng không được chấp nhận nào, bao gồm việc đăng ti hoặc thu thập nội dung tục tĩu, khiêu dâm, bạo lực, bất hợp pháp, đe dọa hoặc quấy rối, bạo lực quá mức hoặc thúc đy việc gây hại cho bản thân hoặc những người khác, có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay tài khoản của bạn và đình chỉ quyền truy cập dịch vụ trong tương lai.

  • Nội Dung của Bạn

Bạn có thể đăng tải nội dung của bạn trên Flipboard, bao gồm các bài viết, ảnh, bình luận và các nội dung khác.

Bạn—và chỉ riêng bạn—sở hữu quyền đối với nội dung mà bạn tạo lập và công bố thông qua Flipboard. Bằng cách đăng tải nội dung, bạn cung cấp cho chúng tôi quyền sử dụng nội dung của bạn để làm những gì chúng tôi cho là cần thiết một cách hợp lý để cung cấp dịch vụ của chúng tôi ở cả hiện tại và trong tương lai bao gồm việc lưu trữ, hiển thị, sao chép và phân phối nội dung của bạn. Điều này cũng có thể bao gồm việc quảng bá nội dung của bạn với các công ty đối tác hoặc các dịch vụ để được truyền phát, phân phối hoặc công bố rộng hơn thông qua Flipboard.

Bạn chịu trách nhiệm về nội dung bạn công bố thông qua Flipboard và chịu mọi rủi ro liên quan đến nội dung đó, bao gồm cả sự tin cậy của người khác về độ chính xác hoặc các khiếu nại pháp lý có thể xuất phát từ nội dung công bố đó. Bằng việc đăng tải nội dung trên Flipboard, bạn thể hiện rằng bạn có các quyền cần thiết để công bố tài liệu đó, rằng làm như vậy không mâu thuẫn với bất kỳ giấy phép nào bạn có thể đã cấp cho những người khác, và rằng theo tất cả những gì bạn biết, nội dung mà bạn công bố không cố ý gây hiểu lầm.

Chúng tôi không sàng lọc trước nội dung của bất kỳ ai. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xem xét và xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ nội dung nào thông qua Flipboard vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì mà bạn hay bất cứ ai khác công bố thông qua Flipboard.

Flipboard cũng chứa các liên kết đến các trang web, dịch vụ, nội dung và quảng cáo mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không nhất thiết phải chứng thực hoặc chịu trách nhiệm cho những nội dung đó.

Quyền Riêng Tư

Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi giải thích việc thu thập và sử dụng thông tin về dịch vụ ca chúng tôi, bao gồm c thông tin mà bạn có thể xem là riêng tư. Bạn chấp thuận với các thực hành đối với thông tin được mô t trong chính sách đó vì chính sách đó có th được cập nhật theo thời gian.

Bảo Mật

Chúng tôi tiến hành bảo mật Flipboard rất nghiêm ngặt. Chúng tôi sử dụng các biện pháp thực hành hợp lý để bảo vệ sự bảo mật của tài khoản và dữ liệu của bạn liên quan đến Flipboard nhưng chúng tôi không th đảm bảo rằng một ngưi nào đó sẽ không thể phá hoại các bin pháp bảo mật của chúng tôi. Xin vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức nếu bạn phát hiện thấy bất kỳ sự phá hoại nào đối với tài khoản của bạn.

Chúng tôi luôn giám sát các lỗ hổng bảo mật trong Flipboard. Nếu bạn phát hiện ra một lỗ hổng trong dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ rất cảm ơn nếu bạn báo cáo cho chúng tôi và chúng tôi khuyến khích bạn cho chúng tôi biết ngay lập tức.

Để báo cáo một lỗ hổng, vui lòng email đến security@flipboard.com.

Không Dành Cho Trẻ Em (Rất Tiếc!)

Chúng tôi cũng yêu mến trẻ em như bất kỳ ai khác, nhưng Flipboard chỉ dành cho những người từ 13 tuổi trở lên. Nếu chúng tôi tìm hiểu thấy có trẻ dưới 13 tuổi đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ phải

chấm dứt tài khoản của trẻ đó.

Bản Quyền

Flipboard tuân thủ Đạo Luật Bản Quyền Kỹ Thuật Số Thiên Niên Kỷ. Chúng tôi phản ứng với các thông báo gỡ nội dung xuống và có chính sách chấm dứt hành vi vi phạm nhiều lần nếu thích hợp.  Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính Sách v Bản Quyền của chúng tôi.

Thay Đổi về Dịch Vụ của Chúng Tôi

Flipboard là một sản phẩm năng động, luôn cải tiến và (hi vọng) trở nên tốt hơn. Do đó, chúng tôi có thể thay đổi, loại trừ hoặc hạn chế quyền truy cập vào các sản phẩm của chúng tôi hoặc bất kỳ phn nào trong dịch vụ ca chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do nào, có hoặc không có thông báo trước. Và chúng tôi có thể làm vậy đối với một hoặc một số hoặc tất cả các người dùng của chúng tôi.

Tuyên Bố Khước Từ Trách Nhiệm

Flipboard được cung cấp “nguyên trạng” và không có bất kỳ sự bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý nào.

Flipboard khước từ mọi bảo đảm và điều kiện về khả năng thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, Flipboard không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hệ quả hay mang tính trừng phạt, hoặc bất kỳ tổn thất về lợi nhuận hay doanh thu, cho dù phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc bất kỳ việc mất dữ liệu, sử dụng, lợi thế thương mại hoặc tổn thất vô hình khác do (A) việc truy cập, sử dụng, không có khả năng truy cập hoặc không có khả năng sử dụng Flipboard của bạn; (B) bất cứ hành vi hoặc nội dung của bên thứ ba trên Flipboard, bao gồm bất kỳ hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của các bên thứ ba; hoặc (C) bất kỳ truy cập, sử dụng hoặc thay đổi trái phép nội dung của bạn.

Phân Xử qua Trọng Tài

Nếu bạn bất mãn với Flipboard vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi muốn có cơ hội giải quyết mối bất đồng của chúng ta một cách không chính thc. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ support@flipboard.com, và chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để giải quyết sự bất đồng ý kiến một cách có thiện chí. Chúng tôi thật sự là những người biết lẽ phải.

Nếu chúng tôi không thể giải quyết vấn đề theo cách đó, cả bạn và chúng tôi đồng ý rằng chúng ta sẽ giải quyết bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ các Điều Khoản hoặc dịch vụ ca Flipboard bằng trọng tài phân x có tính chất ràng buộc pháp lý và cuối cùng thông qua Hiệp Hội Trọng Tài Mỹ (“AAA”) theo các Quy Tắc và Thủ Tục Bổ Sung về Trọng Tài Thương Mại cho những Tranh Chấp Liên Quan Đến Người Tiêu Dùng. Nếu theo phán quyết của trọng tài, bn giành được một số tiền phạt lớn hơn bất kỳ số tiền nào mà chúng tôi đã đề nghị để giải quyết tranh chấp, Flipboard sẽ thanh toán cho bạn $1.500 bên cạnh số tiền phạt.

Phân xử qua trọng tài sẽ diễn ra tại quận của Hoa Kỳ nơi bạn sống hoặc làm việc, Palo Alto, California hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận của cả hai chúng ta. Hoặc một trong hai chúng ta có thể khi kiện tại tòa án ch để ngăn người kia sử dụng sai trái Flipboard hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không tiến hành phân xử qua trọng tài trước.

Bạn đồng ý giải quyết mọi tranh chấp bạn có với chúng tôi trên cơ s cá nhân trong phân xử qua trọng tài, và không phi như phân xử tập thể qua trọng tài, vụ kiện tập thể hoặc tố tụng hợp nhất dưới bất kỳ hình thức nào.

Luật Chi Phối và Phạm Vi Quyền Hạn

Các Điều khoản này sẽ được pháp luật của Tiểu Bang California chi phối, ngoại tr trường hợp mâu thuẫn với các nguyên tắc của luật pháp.

Đối với khiếu nại mà không tuân theo phân xử qua trọng tài, mi chúng ta đu đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại nào như vậy sẽ đưc kiện riêng tại một tòa án tiểu bang thuộc Quận Santa Clara, California hoặc tại Tòa Án Quận Hoa Kỳ đối với Quận Phía Bắc California, và bạn chấp thuận với phạm vi quyền hạn cá nhân tại các tòa án đó.

Toàn Bộ Thỏa Thuận

Các Điều Khoản này và Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Flipboard. Nếu bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản này được nhận thấy là không th thi hành, các quy định còn lại sẽ tiếp tục có đy đủ hiệu lực thực thi.

Sửa Đổi

Các Điều Khoản này có thể được sửa đổi theo thời gian.  Ngày của các phiên bản sửa đổi gần nhất sẽ luôn có tại https://flipboard.com /terms, và các phiên bản cũ hơn sn có theo yêu cầu. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi mà chúng tôi cho rằng sẽ thay đổi đáng kể các quyền của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng ti một thông báo trên trang web của chúng tôi.  Bạn đồng ý chp nhận bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với các Điều Khoản này bằng cách tiếp tục sử dụng Flipboard.

Liên Hệ

Chúng tôi khuyến khích tất cả các thắc mắc, mối quan ngại và thông tin phản hồi mà bạn có thể có về các điều khoản của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào cho chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết theo địa chỉ support@flipboard.com.