Ngày 30 tháng 10 năm 2014

 

Bản Quyền Flipboard và Chính Sách DMCA

 

Chính sách này giải thích cách Flipboard phản ứng với các khiếu nại về sử dụng trái phép văn bản, hình ảnh hoặc liên kết được bảo vệ bản quyền dẫn đến các tài liệu bị cáo buộc vi phạm theo Đạo Luật Bản Quyền Kỹ Thuật Số Thiên Niên Kỷ (“DMCA”).

 

Đạo Luật Bản Quyền Kỹ Thuật Số Thiên Niên Kỷ

 

Mục 512 của DMCA đặt ra các yêu cầu pháp lý để báo cáo chính thức hành vi vi phạm bản quyền với nhà cung cấp dịch vụ như Flipboard. Mục này cũng giải thích cách làm thế nào để một người đăng nội dung đang tranh cãi có thể phản đối thông báo về cáo buộc vi phạm bằng cách gửi một thông báo phản đối.

 

Thông Tin Chi Tiết Quan Trọng: Bạn Có Quyền trong Tác Phẩm được Bảo Vệ Bản Quyền Không?

 

Gửi thông báo bản quyền hoặc thông báo phản đối là việc nghiêm túc. DMCA áp đặt hình phạt pháp lý và tài chính đối với hành vi khiếu nại có ý gian lận hay ý đồ xấu. Hãy chắc chắn rằng bạn là người giữ bản quyền thực sự hoặc bạn được phép đại diện cho người giữ bản quyền trước khi gửi thông báo gỡ nội dung.

 

Gửi Thông Báo Bản Quyền Như Thế Nào

 

Để gửi cho chúng tôi một thông báo liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn sẽ cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:

 

  1. Một chữ ký thực hay chữ ký điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền đại diện cho họ (nhập tên đầy đủ của bạn sẽ hợp lệ);

 

  1. Thông tin nhận diện tác phẩm có bản quyền đã bị khiếu nại vi phạm (ví dụ: một bản sao hoặc liên kết dẫn đến tác phẩm ban đầu của bạn hoặc mô tả rõ ràng về các tài liệu bị cáo buộc vi phạm);

 

  1. Xác định tài liệu và thông tin vi phạm đủ hợp lý để cho phép Flipboard xác định vị trí tài liệu trên các dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: một liên kết dẫn đến các bài đăng vi phạm);

 

  1. Thông tin liên lạc của bạn, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

 

  1. Một tuyên bố với thiện chí rằng việc sử dụng tài liệu là không được phép theo cách được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện hay pháp luật khẳng định; và

 

  1. Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và tuân theo hình phạt về tội khai man, bạn được phép đại diện cho chủ sở hữu bản quyền.

 

Bạn có thể báo cáo cáo buộc vi phạm bản quyền bằng cách gửi email thông tin trên đến copyright@flipboard.com.

 

Bạn cũng có thể gửi thông báo bản quyền qua đường bưu điện đến địa chỉ:

 

Designated Copyright Agent

Flipboard

214 Homer Avenue

Palo Alto, CA 94301

 

Flipboard Phản Ứng với các Khiếu Nại Bản QuyềnNhư Thế Nào

 

Phản ứng của Flipboard đối với các thông báo về cáo buộc vi phạm bản quyền có thể bao gồm việc xóa bỏ hoặc hạn chế quyền truy cập vào các tài liệu bị cáo buộc vi phạm. Nếu chúng tôi gỡ bỏ hoặc hạn chế quyền truy cập vào nội dung để phản ứng lại với một thông báo bản quyền, chúng tôi sẽ nỗ lực một cách có thiện chí để liên lạc với chủ tài khoản bị ảnh hưởng để cung cấp thông tin về tình huống.

 

Khi Bạn Nhận Được Thông Tin về Thông Báo DMCA

 

Nếu bạn nhận được một thông báo từ chúng tôi cho biết nội dung bạn đã đăng bị gỡ khỏi Flipboard, vui lòng đọc kỹ thông báo vì nó có thể chứa thông tin về tùy chọn của bạn và bản chất của thông báo gỡ nội dung mà chúng tôi đã nhận được.

 

Gửi Thông Báo Phản Đối Như Thế Nào

 

Nếu bạn nhận được một thông báo DMCA về tài liệu mà bạn đã đăng và bạn cho rằng tài liệu đó đã bị xác định nhầm hoặc bị gỡ bỏ sai, bạn có thể gửi một thông báo phản đối bằng cách làm theo các hướng dẫn dưới đây.

 

Để gửi một thông báo phản đối, xin vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin sau:

 

  1. Một chữ ký thựcy hoặc chữ ký điện tử (nhập tên đầy đủ của bạn sẽ hợp lệ);

 

  1. Thông tin nhận diện tài liệu đã bị gỡ bỏ hoặc bị vô hiệu hóa quyền truy cập và vị trí mà các tài liệu đã xuất hiện trước khi bị gỡ bỏ hoặc bị vô hiệu hóa quyền truy cập (mô tả từ thông báo DMCA là đủ);

 

  1. Một tuyên bố tuân theo hình phạt về tội khai man với thiện chí rằng tài liệu đã bị gỡ bỏ hoặc bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc việc xác định tài liệu bị gỡ bỏ hoặc bị vô hiệu hóa sai; và

 

  1. Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn và tuyên bố rằng bạn chấp thuận với phán quyết của tòa án khu vực của liên bang tại khu vực tư pháp nằm trong địa bàn của bạn, hoặc nếu địa chỉ của bạn nằm bên ngoài Hoa Kỳ, tại bất kỳ khu vực tư pháp nào có thể tìm thấy Flipboard, và rằng bạn sẽ chấp nhận tống đạt văn thư từ người đã cung cấp thông báo bản quyền hoặc đại diện của người đó.

 

Để gửi một thông báo phản đối, xin vui lòng trả lời email gốc của chúng tôi đã cho bạn biết về việc xóa bỏ, và bao gồm các thông tin trên trong nội dung trả lời của bạn.

 

Ghi Chú: Nếu bạn đăng lại tài liệu đã bị gỡ bỏ để đáp ứng với thông báo DMCA, chúng tôi có thể đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của bạn. Nếu bạn cho rằng nội dung bị gỡ bỏ sai, xin vui lòng xem xét việc gửi thông báo phản đối thay vì đăng lại tài liệu.

 

Sau Khi Bạn Gửi Thông Báo Phản Đối

 

Khi chúng tôi nhận được một thông báo phản đối hợp lệ, chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi một bản sao cho người đã gửi cho chúng tôi thông báo bản quyền. Nếu chúng tôi không được thông báo trong vòng 10 ngày làm việc rằng người báo cáo ban đầu đang chờ một lệnh của tòa án để ngăn chặn hành vi tiếp tục vi phạm tài liệu, chúng tôi có thể thay thế hoặc ngừng vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu đã bị gỡ bỏ.

 

Chính Sách về Vi Phạm Nhiều Lần

 

Flipboard có một chính sách yêu cầu chủ tài khoản nhiều lần vi phạm phải chấm dứt trong những trường hợp thích hợp. Nói chung, chúng tôi xem “hành vi vi phạm nhiều lần” là một người dùng đã tải nội dung lên Flipboard và Flipboard đã nhận được hai thông báo gỡ nội dung trở lên về người đó tuân theo pháp luật được áp dụng liên quan đến nội dung đó. Ngoài ra, chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản đã vi phạm một lần duy nhất bất cứ khi nào thấy cần thiết.