Ngày 2 tháng 11 năm 2017

 

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA FLIPBOARD

Chúng tôi đã làm hết sức để cắt giảm biệt ngữ về pháp lý và giải thích bằng các thuật ngữ đơn giản về những thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho mục đích gì, và một số trường hợp chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin đó với những người khác.

Vui lòng đọc kỹ chính sách về quyền riêng tư này. Chính sách này áp dụng với tất cả các tương tác mà bạn có với các sản phẩm và dịch vụ của Flipboard.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Khi bạn tạo một tài khoản với Flipboard, bạn cung cấp cho chúng tôi họ tên đầy đủ, địa chỉ email và tạo tên người dùng và mật khẩu. Nếu bạn muốn, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi biệt danh thay vì tên pháp lý của bạn.

Nếu bạn không muốn tạo tài khoản từ đầu, bạn có thể đăng nhập thông qua tài khoản mà bạn đã lập với dịch vụ khác, chẳng hạn như Facebook.

Hồ sơ người dùng của bạn giúp bạn tùy chỉnh tài khoản của mình và kết nối với những người dùng Flipboard khác. Hồ sơ của bạn tự động bao gồm tên và tên người dùng của bạn. Bạn cũng có thể thêm ảnh đại diện và bất kỳ điều gì khác mà bạn muốn trong trường “Lý lịch”.

Để giúp bạn kết nối với những người dùng Flipboard khác và cá nhân hóa trải nghiệm Flipboard của mình, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin, bao gồm danh bạ, địa điểm hoặc danh sách các ứng dụng trên thiết bị di động của bạn. Nếu bạn tạo một tài khoản sau ngày 23 tháng 3 năm 2016, chúng tôi sẽ thu thập danh sách các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị di động của bạn để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin này sau khi chúng tôi đưa ra các khuyến nghị ban đầu để giúp bạn bắt đầu trên Flipboard, và chúng tôi không đưa ra các khuyến nghị dựa trên các thông tin nhạy cảm.

Chúng tôi nhận một số thông tin khác một cách tự động khi bạn sử dụng Flipboard. Điều này bao gồm dữ liệu về thiết bị, phần mềm, hệ điều hành, thiết bị có hệ điều hành hoặc các ID quảng cáo cụ thể theo từng người dùng (“ID Quảng Cáo”), địa chỉ IP của bạn và ngày và thời gian về mỗi yêu cầu bạn đưa ra đối vớiFlipboard.

Để chúng tôi có thể khiến việc trải nghiệm Flipboard của bạn trở nên tốt hơn, chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn xem, lật và tương tác với nội dung và các quảng cáo thông qua Flipboard và trên các trang web của bên thứ ba bằng các tiện ích của Flipboard.

Bạn có thể liên kết tài khoản Flipboard với các dịch vụ khác mà bạn sử dụng, như các trang mạng xã hội, dịch vụ chia sẻ ảnh và các nhà xuất bản truyền thông như New York Times. Nếu bạn kết nối tài khoản Flipboard với dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thông qua dịch vụ đó. Thông tin này khác nhau tùy thuộc vào dịch vụ và các cài đặt riêng tư của bạn tại đó, nhưng có thể bao gồm thông tin hồ sơ (ví dụ: tuổi tác, giới tính và địa điểm), danh bạ của bạn trên dịch vụ đó và nội dung mà bạn đã tạo sẵn công khai tại đó. Nếu bạn kết nối tài khoản YouTube của mình trên Flipboard, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản dịch vụ của YouTube và cả Chính sách bảo mật của Google.

Nếu bạn muốn gửi email về điều gì mà bạn thấy qua Flipboard đến một người bạn không phải là chủ tài khoản Flipboard, chúng tôi có thể lưu giữ địa chỉ email của họ cho mục đích gửi email này và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Người nhận có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ privacy@flipboard.com để yêu cầu chúng tôi xóa bỏ thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO

Đặc điểm chủ yếu của Flipboard là chia sẻ nội dung mà bạn cảm thấy thú vị. Đó là lý do vì sao hồ sơ Flipboard của bạn, những người và nguồn mà bạn theo dõi hoặc theo dõi bạn, tạp chí bạn tạo ra, các bình luận mà bạn đăng và nội dung mà bạn lật đều được công khai.

Bên cạnh đó, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để duy trì hoạt động của Flipboard, hiểu rõ hơn cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, tùy chỉnh trải nghiệm của bạn (bao gồm nội dung, các tài liệu tiếp thị, và các quảng cáo mà bạn xem), ngăn chặn lạm dụng và cải thiện Flipboard. Flipboard cũng có thể làm việc với các đối tác quảng cáo để cung cấp cho bạn các quảng cáo của bên thứ ba, bao gồm các quảng cáo dựa trên sở thích. Để biết thêm thông tin về các thực hành của các đối tác quảng cáo của chúng tôi, vui lòng truy cập DatalogixOracle. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo dựa trên sở thích, bao gồm cách thoát quảng cáo của đối tác bên thứ ba mà bạn thấy trên Flipboard và trên các dịch vụ khác, bằng cách truy cập http://www.aboutads.info/choices/ và http://www.aboutads.info/appchoices Đối với người dùng ở EU / EAA, bạn có thể truy cập http://www.youronlinechoices.eu/.

Nếu bạn chọn thoát, bạn sẽ vẫn thấy quảng cáo, nhưng các quảng cáo sẽ không được điều chỉnh bằng cách sử dụng thông tin như sở thích, các lần truy cập đến các dịch vụ khác hoặc thông tin nhân khẩu học của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chọn thoát bằng cách ngừng sử dụng Flipboard.

Chúng tôi chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn chỉ trong những trường hợp sau:

  • Với sự chấp thuận của bạn, sau khi cho bạn biết thông tin nào sẽ được chia sẻ và chia sẻ với ai.
  • Nếu chúng tôi cho rằng việc chia sẻ là cần thiết một cách hợp lý để tuân theo pháp luật, quy định hoặc tố tụng pháp lý. Nếu chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn, chính sách của chúng tôi quy định phải cung cấp cho bạn thông báo hợp lý trước trong các trường hợp trừ khi luật pháp hoặc lệnh của toàn án cấm chúng tôi thực hiện như vậy (ví dụ: lệnh tòa án theo 18 U.S.C. § 2705(b)). Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn mà không cần thông báo trước cho bạn nếu chúng tôi cho rằng điều này là cần thiết để ngăn chặn việc gây tổn hại nghiêm trọng và sắp xảy ra cho cơ thể của một người. Không có quy định nào trong chính sách về quyền riêng tư này là nhằm hạn chế bất kỳ sự phản đối hoặc bảo vệ nào về mặt pháp lý mà bạn có thể có đối với những nỗ lực bắt buộc tiết lộ thông tin của bạn bởi bên thứ ba, bao gồm các lệnh pháp lý từ chính phủ.

 

  • Cho các bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi như các bên cung cấp một số công cụ kỹ thuật và dịch vụ phân tích cho Flipboard (bao gồm các đối tác tiếp thị) nhằm giúp chúng tôi hiểu được cách mọi người sử dụng Flipboard để chúng tôi có thể cải thiện nó tốt hơn. Chúng tôi yêu cầu các công ty này quan sát các hạn chế trong chính sách về quyền riêng tư này.

 

  • Nếu chúng tôi bán, chuyển giao hoặc chia sẻ một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, bao gồm thông tin được xác định trong chính sách về quyền riêng tư này, liên quan đến việc sát nhập, mua lại, tái tổ chức hoặc bán các tài sản trong trường hợp phá sản.

 

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin không tổng hợp, nhận dạng phi cá nhân (ví dụ như, các ID Quảng Cáo ẩn danh) với các công ty giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình, bao gồm quảng cáo (như các công ty nghiên cứu và các nhà cung cấp dịch vụ phân tích). Cũng như với thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, chúng tôi yêu cầu các công ty này quan sát các hạn chế trong chính sách về quyền riêng tư này.

 

Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin tổng hợp về cách những người dùng sử dụng Flipboard theo cách không nhận dạng được cá nhân bạn.

 

CHÍNH SÁCH THEO DÕI VÀ LƯU TRỮ WEB

Các cookie và lưu trữ cục bộ HTML5 là cách lưu giữ thông tin về việc sử dụng các dịch vụ Internet của bạn trên thiết bị di động hoặc máy tính của chính bạn.

Chúng tôi sử dụng các cookie và lưu trữ cục bộ HTML5 để giúp tạo ra phiên của bạn, biết khi nào bạn đăng nhập và giúp chúng tôi nhớ một số thông tin nhất định về cách bạn tương tác với Flipboard như thế nào.

Nếu bạn không muốn sử dụng các cookie hoặc lưu trữ cục bộ HTML5, hầu hết trình duyệt cung cấp cho bạn tùy chọn tắt, hoặc cần sự phê duyệt của bạn trước khi sử dụng chúng để lưu giữ thông tin. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không lưu giữ thông tin trong các cookie và lưu trữ cục bộ HTML5, các phần của Flipboard có thể không làm việc như dự định.

Flipboard cũng sử dụng bọ web trong các quảng cáo cho phép Flipboard và các đối tác quảng cáo của họ xem cách những người dùng xem và tham gia vào các quảng cáo như thế nào. Tùy thuộc vào sở thích xem quảng cáo của bạn trong hệ điều hành, Flipboard có thể chia sẻ các ID Quảng Cáo của bạn với các đối tác quảng cáo theo cách ẩn danh không liên kết đến tên và địa chỉ email của bạn.

Một số nhà xuất bản hoặc các dịch vụ của bên thứ ba khác mà chúng tôi hợp tác sẽ có thể sử dụng các cookie, bọ web hoặc các công nghệ khác để theo dõi hoạt động Internet của bạn. Vui lòng lưu ý rằng chính sách về quyền riêng tư này chỉ giải thích các chính sách của Flipboard, và không bao gồm việc thực hiện các dịch vụ khác.

Một số trình duyệt có thể cho phép bạn báo hiệu rằng bạn không muốn bị theo dõi hoạt động duyệt Internet của mình. Cộng đồng Internet đã không đạt được sự đồng thuận về cách tôn trọng tốt nhất các tín hiệu này, vì vậy chúng tôi không trả lời yêu cầu Không Theo Dõi vào thời điểm này.

XÓA DỮ LIỆU

Nếu bạn muốn xóa tài khoản của mình, bạn có thể thực hiện trong ứng dụng Flipboard trong phần Cài Đặt (biểu tượng bánh răng) trong menu chi tiết Chỉnh Sửa Hồ Sơ. Nếu chúng tôi xóa tài khoản của bạn, hồ sơ người dùng của bạn sẽ không còn được nhìn thấy trong dịch vụ của chúng tôi, mặc dù chúng tôi vẫn có thể lưu giữ một số thông tin nhật ký trong mẫu nhận dạng phi cá nhân và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn đã tạo sẵn công khai thông qua Flipboard (ví dụ: bình luận nội dung).

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Vì Flipboard tiếp tục phát triển, nên đôi khi chúng tôi có thể quyết định sửa đổi chính sách về quyền riêng tư này. Phiên bản mới nhất sẽ quản lý việc sử dụng thông tin của bạn và sẽ luôn có sẵn tại địa chỉ https://flipboard.com/privacy, các phiên bản cũ hơn có sẵn khi được yêu cầu. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi mà chúng tôi cho rằng sẽ thay đổi đáng kể quyền của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý chấp nhận bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với chính sách về quyền riêng tư này bằng việc tiếp tục sử dụng Flipboard.

 

LIÊN HỆ

Chúng tôi rất mong muốn được nghe các thắc mắc, mối quan ngại và phản hồi của bạn về chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào cho chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết theo địa chỉ support@flipboard.com.